Liste der Nachnamen: Beginnt mit V


Stammbaum:  

Alle Nachnamen beginnend mit V, alphabetisch sortiert (Anzahl der Personen):

Nachnamen anklicken, um weitere Angaben zu erhalten   Übersichtsseite Nachnamen  |  Zeige alle Nachnamen

1. v. Ahlefeld (1)
2. v. Ahnefeldt (1)
3. v. Ahrendtschild (3)
4. v. Ahrenschild (1)
5. v. Ahrentschild (5)
6. v. Aigner (5)
7. v. Aken (2)
8. v. Alten (2)
9. v. Alvensleben (4)
10. v. Amelunxen (1)
11. v. Arentschild (1)
12. v. Arnim (3)
13. v. Arnstedt (4)
14. v. Aschoff (1)
15. v. Aßmuth (1)
16. v. Bastineller (1)
17. v. Bauchet (1)
18. v. Beauvais (1)
19. v. Beeren (6)
20. v. Behren (18)
21. v. Below (1)
22. v. Bentheim (5)
23. v. Berckefeld (1)
24. v. Berckefeldt (3)
25. v. Berg (2)
26. v. Berge (1)
27. v. Bergen (3)
28. v. Bernewitz (2)
29. v. Bernuth (1)
30. v. Berswordt (2)
31. v. Bessel (1)
32. v. Biema (2)
33. v. Bierbrauer-Brennstein (1)
34. v. Birchholz (1)
35. v. Birkholz (1)
36. v. Bischoffshaußen (7)
37. v. Bischofshausen (2)
38. v. Blomberg (10)
39. v. Blum (1)
40. v. Bock (1)
41. v. Bock u. Pollach (1)
42. v. Bönninghausen (1)
43. v. Borries (7)
44. v. Brauchitsch (1)
45. v. Brehmer (6)
46. v. Bülow (9)
47. v. Busse (1)
48. v. Campe (1)
49. v. Carlowitz (4)
50. v. Carow (3)
51. v. Ciriacy-Wantrup (10)
52. v. Cöllen (1)
53. v. Consbruch (1)
54. v. Cossel gen. Rolfs (1)
55. v. d. Ahe (4)
56. v. d. Berg (2)
57. v. d. Boeck (3)
58. v. d. Boek (1)
59. v. d. Bom (1)
60. v. d. Burchard (1)
61. v. d. Busche (4)
62. v. d. Busche I. (1)
63. v. d. Busche II. (1)
64. v. d. Busche-Hünefeld (1)
65. v. d. Busche-Ippenburg (1)
66. v. d. Goltz (1)
67. v. d. Hardt (1)
68. v. d. Heyde (51)
69. v. d. Horst (5)
70. v. d. Linde (1)
71. v. d. Linden (4)
72. v. d. Lochau (1)
73. v. d. Marel (6)
74. v. d. Mülbe (1)
75. v. d. Reck (1)
76. v. d. Schulenburg (1)
77. v. d. Werff (2)
78. v. Dalwigk-Schauenburg (1)
79. v. Dambrowsky (4)
80. v. Delitz (1)
81. v. Dewall (1)
82. v. Diepenbrock (2)
83. v. Ditfurth (1)
84. v. Dittfurth (1)
85. v. Dobbelstein (2)
86. v. Dombrowsky (1)
87. v. Dorndorf (1)
88. v. Dorpowsky (1)
89. v. Drebber (4)
90. v. Drigalsky (1)
91. v. Drygalski (1)
92. v. Dücker (1)
93. v. Düssel (2)
94. v. Eichhorn (1)
95. v. Elmendorf (2)
96. v. Elveden (1)
97. v. Endt (2)
98. v. Engelbrechten (1)
99. v. Etterlein (1)
100. v. Etzel (1)
101. v. Eynatten (4)
102. v. Ferentheil-Gruppenberg (1)
103. v. Fiebig (4)
104. v. Flotow (1)
105. v. Franck (1)
106. v. François (1)
107. v. Frankenberg Poschlitz (1)
108. v. Freyhold (1)
109. v. Frobel (1)
110. v. Froreich (1)
111. v. Fumetti (20)
112. v. Gerssom (1)
113. v. Geyso (1)
114. v. Gillhausen (1)
115. v. Glan (1)
116. v. Gloeden (1)
117. v. Goeckingh (1)
118. v. Goeckingk (3)
119. v. Goekingh (1)
120. v. Goeßel (3)
121. v. Gordon (5)
122. v. Gotzow (1)
123. v. Grabowsky (2)
124. v. Grappendorf (72)
   125. v. Grevenitz (1)
126. v. Haaren (1)
127. v. Haeften (1)
128. v. Haehling (1)
129. v. Hagens (11)
130. v. Halle (1)
131. v. Hanstein (1)
132. v. Hantelmann (1)
133. v. Hanxleben (1)
134. v. Hanxleden (3)
135. v. Hassenkrug (1)
136. v. Hausen (14)
137. v. Hengelaar (1)
138. v. Heynecke (2)
139. v. Hiddessen (1)
140. v. Hirschfeld (2)
141. v. Hohenhausen (1)
142. v. Hugo (2)
143. v. Hunten (1)
144. v. Ilten (1)
145. v. Kalinowsky (2)
146. v. Kamptz (2)
147. v. Kapf u. Comp. (1)
148. v. Kapf u. Komp. (1)
149. v. Karpinski (4)
150. v. Karpinsky (5)
151. v. Kaulbars (1)
152. v. Kawazinski (1)
153. v. Kaweczinski (1)
154. v. Kaweczinski I. (1)
155. v. Kaweczinski II. (1)
156. v. Kaweczinski III. (1)
157. v. Kaweczinski IV. (1)
158. v. Kaweczinsky (6)
159. v. Kaweczynski (4)
160. v. Kenterzinsky (1)
161. v. Kentzinsky (26)
162. v. Kessel (1)
163. v. Kleinsorgen (1)
164. v. Klenke (2)
165. v. Knobelsdorf (1)
166. v. Kornatzki (1)
167. v. Kotta gen. Keyden (1)
168. v. Kräwemeyer (1)
169. v. Krieg (2)
170. v. Kummer (4)
171. v. Kunitzki (1)
172. v. Kunitzky (1)
173. v. Lamprecht (1)
174. v. le Fort (1)
175. v. Ledebur (1)
176. v. Leliwa (1)
177. v. Lepel (1)
178. v. Lesky (1)
179. v. Leslie (2)
180. v. Linden (19)
181. v. Linstow (1)
182. v. Löscke (4)
183. v. Lösecke (1)
184. v. Luck (1)
185. v. Luck I. (1)
186. v. Luck II (1)
187. v. Luck II. (1)
188. v. Lüpke (13)
189. v. Manowski (1)
190. v. Mengershaußen (1)
191. v. Metzen (8)
192. v. Mey (1)
193. v. Michalkowski (1)
194. v. Michalkowsky (1)
195. v. Moeller (1)
196. v. Möller (2)
197. v. Montbart (3)
198. v. Müllenheim (1)
199. v. Münchow (1)
200. v. Nordenpflicht (2)
201. v. Oeben (1)
202. v. Oheim (1)
203. v. Pelser-Berensberg (1)
204. v. Pestell (1)
205. v. Pilgrim (16)
206. v. Pivenitzky (1)
207. v. Plettenberg (1)
208. v. Pogrell (7)
209. v. Portugall (22)
210. v. Quadt (1)
211. v. Radonitz (2)
212. v. Rappard (5)
213. v. Rappart (1)
214. v. Rex (1)
215. v. Rheden (1)
216. v. Riedel (2)
217. v. Rodewald (6)
218. v. Röhl (1)
219. v. Rontzell (1)
220. v. Rosche (2)
221. v. Saher (1)
222. v. Salmuth (1)
223. v. Schell (4)
224. v. Schellersheim (3)
225. v. Scheven (1)
226. v. Schickfuß (1)
227. v. Schickfuß gnt. Neudorf (2)
228. v. Schierstedt (2)
229. v. Schilger (1)
230. v. Schlotheim (4)
231. v. Schmalensee (2)
232. v. Schöler (1)
233. v. Schöler II. (1)
234. v. Schönermark (1)
235. v. Schrötter (2)
236. v. Schulz (7)
237. v. Schwenemark (1)
238. v. Schwichow (1)
239. v. Scriba (7)
240. v. Seeckt (1)
241. v. Selchow (1)
242. v. Senden (1)
243. v. Sieger (1)
244. v. Sobbe (11)
245. v. Soest (1)
246. v. Somnitz (1)
247. v. Spiegel (1)
248. v. Spreckelsen (7)
   249. v. Steinäcker (1)
250. v. Steinbach (1)
251. v. Steinwehr (1)
252. v. Steinwehr I. (1)
253. v. Steinwehr II. (1)
254. v. Stephani (1)
255. v. Sternfeld (2)
256. v. Stocken (2)
257. v. Stockhausen (1)
258. v. Storp (2)
259. v. Stuckrad (1)
260. v. Stuckradt (5)
261. v. Stuckrath (1)
262. v. Syberg (1)
263. v. Tarlo (1)
264. v. Tenspolde (6)
265. v. Thien (2)
266. v. Thünen (1)
267. v. Trapp (1)
268. v. Trossel (1)
269. v. Trotha gt. Treyden (1)
270. v. Trotta (1)
271. v. Trotta g. Treyden (1)
272. v. Trotta gen. Treyden (1)
273. v. Trotta gnt. Treyden (1)
274. v. Unruh (2)
275. v. Villers (1)
276. v. Vincke (1)
277. v. Vinke (1)
278. v. Walter (1)
279. v. Wedell (3)
280. v. Wedelstädt (3)
281. v. Wedelstaedt (2)
282. v. Wedelstedt (4)
283. v. Wedestedt [sic!] (3)
284. v. Weiler (1)
285. v. Westernhagen I. (1)
286. v. Westrell (4)
287. v. Westrell II. (1)
288. v. Wiens (1)
289. v. Winning (1)
290. v. Wins (3)
291. v. Winterfeld (1)
292. v. Wischetzky (1)
293. v. Woisky (1)
294. v. Wrochem (1)
295. v. Wyschetzky (2)
296. v. Zakrzewski (1)
297. v. Zaluskowsky (1)
298. v. Ziegler (1)
299. v. Zielberg (1)
300. v. Ziemietzky (1)
301. v. Zwehl (1)
302. Vagedeß (1)
303. Vahland (10)
304. Vahlbusch (1)
305. Vahlen (1)
306. Vahlkamp (4)
307. Vahlsing (19)
308. Vahrenbrink (15)
309. Vahrenholz (1)
310. Vahrenhorst (2)
311. Vahrenkamp (6)
312. Valentin (1)
313. Valldorf (2)
314. Valm (1)
315. Valsing (1)
316. van Acken (6)
317. van Aken (16)
318. van Biema (5)
319. van Bima (2)
320. van der Werff (3)
321. van der Weyden (1)
322. van Gerffom (1)
323. van Gerfsohm (1)
324. van Gerfsom (9)
325. van Gerssom (2)
326. van Haßelt (1)
327. van Kück (1)
328. van Lamoen (8)
329. van Linden (1)
330. van Lipp (2)
331. Vandenesch (5)
332. Vaniceck (1)
333. Vanicek (7)
334. Vaniczeck (8)
335. Vanizek (7)
336. Varenbring (1)
337. Varenbrink (3)
338. Varenhold (1)
339. Varnescus (2)
340. Varneseus (4)
341. Varnesius (4)
342. Vasante (1)
343. Vaße (26)
344. Vasse (11)
345. Vater (15)
346. Vaudt (6)
347. Vaut (1)
348. Vauth (7)
349. Veerhoff (2)
350. Vehlewald (4)
351. Vehlewaldt (1)
352. Vehlhagen (1)
353. Vehling (5)
354. Vehse (1)
355. Veidt (2)
356. Veihl (1)
357. Veit (19)
358. Veith (1)
359. Velhagen (19)
360. Vellhagen (3)
361. Vellmer (1)
362. Velte (2)
363. Velten (1)
364. Veltmann (3)
365. Venedei (1)
366. Venedey (28)
367. Venemann (3)
368. Veneranda (1)
369. Venghaus (1)
370. Venker (1)
371. Venkhaus (2)
372. Venn (2)
   373. Vennedei (2)
374. Vennedey (2)
375. Vennedy (1)
376. Vennhoff (11)
377. Venz (2)
378. Venzoni (1)
379. Verbach (1)
380. Verch (3)
381. Vereinigter Tischlermeister (2)
382. Vereinte Weserdampfschifffahrt (1)
383. Vering (1)
384. Verleger (6)
385. Versante (4)
386. Verse (1)
387. Versen (1)
388. Versmann (1)
389. Vesper (2)
390. Vette (2)
391. Veyhe (1)
392. Veyhl (2)
393. Victoria-Hotel (1)
394. Victoriahalle (1)
395. Viefhaus (1)
396. Vieker (1)
397. Vierboom (1)
398. Vieregge (1)
399. Vierling (4)
400. Viermann (49)
401. Viete (1)
402. Vieth (2)
403. Vietmeyer (8)
404. Vieweg (47)
405. Vilde (2)
406. Villers, von (1)
407. Villwock (9)
408. Vilomeno (1)
409. Vinage du Charles (1)
410. Vincke, v. (1)
411. Vincke, von (1)
412. Vinke (20)
413. Vischer (3)
414. Visscher (4)
415. Vitemeyer (1)
416. Vobach (2)
417. Vocke (2)
418. Vockeroth (1)
419. Vockroth (1)
420. Voelz (5)
421. Voge (1)
422. Vogedes (35)
423. Vogedess (5)
424. Vögeding (2)
425. Vogel (39)
426. Vogelberg (3)
427. Vogeler (348)
428. Vogeler gent. Falke (1)
429. Vogeler u. Schöne (1)
430. Vogelfang (2)
431. Vogelpohl (2)
432. Vogelsang (85)
433. Voges (55)
434. Vogler (24)
435. Vogt (135)
436. Vogt gent. Möller (6)
437. Vogtmeyer (1)
438. Vogtmüller (1)
439. Vohmann (2)
440. Voigt (92)
441. Voigts (5)
442. Volbom (1)
443. Volbracht (2)
444. Volbrecht (1)
445. Völchner (1)
446. Völcker (2)
447. Voley (16)
448. Völkel (2)
449. Volkening (72)
450. Völker (28)
451. Volkers-Volckena (1)
452. Volkhard (1)
453. Volkmann (13)
454. Völksen (1)
455. Vollbaum (7)
456. Vollbohm (7)
457. Vollbom (1)
458. Vollbracht (6)
459. Vollbrecht (10)
460. Vollbring (1)
461. Volle (6)
462. Vollers (1)
463. Vollheim (11)
464. Vollmer (32)
465. Vollriede (7)
466. Vollrodt (1)
467. Volmer (13)
468. Völsen (3)
469. Voltmann (2)
470. vom Bruch (1)
471. vom Schemm (3)
472. vom Sondern (5)
473. von Ahrentschildt (4)
474. von Alten (1)
475. von Arnim (1)
476. von Aschen (1)
477. von Aschoff (2)
478. von Beeren (9)
479. von Beesten (1)
480. von Behren (13)
481. von Bergen (1)
482. von Berswordt (5)
483. von Bierbrauer zu Brennstein (5)
484. von Bischoffshausen (5)
485. von Blomberg (1)
486. von Blum (6)
487. von Bock (2)
488. von Bock u. Polack (2)
489. von Borries (12)
490. von Brehmer (9)
491. von Bülow (9)
492. von Buschmann (1)
493. von Campe (3)
494. von Carow (1)
495. von Dambrowski (3)
496. von den Linden (1)
   497. von der Beck (1)
498. von der Fechte (1)
499. von der Goltz (2)
500. von der Grinten (3)
501. von der Heyde (17)
502. von der Horst (1)
503. von Dewall (4)
504. von Diedenhofen (1)
505. von Ditfurth (14)
506. von Dittfurth (1)
507. von Doering (2)
508. von Drebber (14)
509. von Eichhorn (4)
510. von Endt (1)
511. von Eynatten (3)
512. von Ferentheil (1)
513. von Fiebig (2)
514. von Forckenbeck (5)
515. von Frobel (4)
516. von Fumetti (2)
517. von Gereb (1)
518. von Gersdorff (1)
519. von Göckingh (1)
520. von Goeckingk (2)
521. von Gordon (1)
522. von Grabowsky (3)
523. von Grappendorf (25)
524. von Griesheim (4)
525. von Hagens (15)
526. von Halle (1)
527. von Hantelmann (4)
528. von Hanxleden (1)
529. von Hattorf (4)
530. von Hausen (13)
531. von Haw (1)
532. von Hengelar (1)
533. von Hiddeßen (7)
534. von Hirschfeld (1)
535. von Hohenhaußen (3)
536. von Hugo (6)
537. von Ilten (1)
538. von Kamptz (8)
539. von Kaweczynski (6)
540. von Kendell (4)
541. von Kentozinski (1)
542. von Kentzinski (1)
543. von Kentzinsky (12)
544. von Kornatzky (3)
545. von l"Fort (4)
546. von Linden (12)
547. von Londerm (1)
548. von Luck I (1)
549. von Mayer (1)
550. von Metzen (3)
551. von Möller (1)
552. von Montbart (2)
553. von Mutius (1)
554. von Oertzen (1)
555. von Pelsen-Berensberg (2)
556. von Pilgrim (6)
557. von Pogrell (4)
558. von Portugal (1)
559. von Portugall (3)
560. von Post (2)
561. von Radonitz (13)
562. von Radonitz-Belgrad (1)
563. von Renz (2)
564. von Riedenau (8)
565. von Rodewald (3)
566. von Rohr (1)
567. von Rott (2)
568. von Salmuth (6)
569. von Schierstedt (16)
570. von Schulz (2)
571. von Scriba (2)
572. von Seel (1)
573. von Sobbe (6)
574. von Speßardt (1)
575. von Spreckelsen (2)
576. von Stammen (2)
577. von Stammer (2)
578. von Stephani (5)
579. von Storp (1)
580. von Syberg (1)
581. von Trapp-Ehrenschild (1)
582. von Tritta gent. Treyden (1)
583. von Unruh (2)
584. von Wedell (1)
585. von Wedelstädt (2)
586. von Wedelstedt (3)
587. von Winterfeld (8)
588. von Wrochem (1)
589. von Wyschetzky (1)
590. von Zakrzewski (2)
591. von Ziegler (2)
592. Vöpel (1)
593. Vopelius (1)
594. Voppe (3)
595. Vorbeck (23)
596. Vorberg (1)
597. Vorderbrügge (1)
598. Vordick (1)
599. Vordieck (11)
600. Vordiek (25)
601. Vorlaender (11)
602. Vorländer (27)
603. Vormbaum (22)
604. Vornholt (1)
605. Vorreuter (3)
606. Vorschuß-Verein (Eingetrag. Genossenschaft) (1)
607. Vorschuß-Verein (Eingetragene Genossenschaft) (1)
608. Vorschuß-Verein, Eingetragene Genossenschaft (1)
609. Vortlage (1)
610. Vortmann (2)
611. Vortmeier (1)
612. Vortmeyer (1)
613. Vortwengeler (1)
614. Vorwerk (1)
615. Voß (102)
616. Voschard (1)
617. Voßen (3)
618. Voßhardt (4)
619. Voßmeier (7)
620. Voßmeyer (3)